Tavaf Duaları

 Tavaf Duaları
Okunuyor Tavaf Duaları

Tavafta her şavtın başında şu duanın okunması güzel olur.

Bismillahi Allahüekber. Allahümme imanen bike ve tasdiken bi-kitâbike ve vefâen bi-ahdike vettibâen li-sünneti nebiyyike. Sübhânellahi velhamdü lillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.
“Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım. Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir”

Tavafta Rüknü Yemani ile Hacerul-Esved köşesi arasında şu dua okunur.

Rabbenâ âtina fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kına azabennar, ve edhilne’l-cennete mea’l-ebrar, yâ azizü yâ gaffâru, yâ rabbe’l-âlemîn.

“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

Tavaf Şavtlarında ise aşağıdaki dualar okunur.

1. ŞAVT DUASIBismillahi Allahu Ekber. Allah’ım sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve eygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım. Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Sen her şeyi işiten ve bilensin.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl.
Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl.
Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
Allah’ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle, manevi kazancımızı asla kesata uğratma.
Allah’ım! Sen kullarını kutsal beytine çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.
Allah’ım! Ben senin kulunum ve ziyaretine geldim. Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde hakkı vardır. Sen ise ziyaret edilenlerin en hayırlısısın. Beni bağışla, bana merhamet et ve beni cehennem ateşinden kurtar.
Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte bizi cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

2. ŞAVT DUASI

 
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır.
Rabbim! Ben haddimi aştım, beni bağışla.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.
Allah’ım! Bu mukaddes ev senin evindir. Bu Harem senin haremindir. Burası senin güvenli kıldığın yerdir. Kullar ise senin kulundur. Ben de senin bir kulunum ve kulunun oğluyum. Bir yığın günahla ve birçok kötü işler yapmış olarak sana geldim. Allah’ım! Burası ateşten sana sığınma yeridir. Tenimizi ve vücudumuzu cehennem ateşine haram kıl. Sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni salihlere erdir.
Allah’ım! İmanı bize sevdir ve onunla kalplerimizi süsle. Küfrü, yoldan çıkmayı, azgınlığı ve itaatsizliği bize çirkin göster. Bizi doğrulardan eyle.
Allah’ım! Kullarını dirilteceğin günde bizi azabından koru.
Allah’ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle. Ticaretimizi asla kesata uğratma.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!
[ads2]

3. ŞAVT DUASIBismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana verdiğim söze ve ahdime bağlı kalacağım.
İşlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyor, günahlarımı sana
itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka hiç kimse günahları affedemez.
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.
Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, ağlamayan gözden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
Allah’ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle. Asla zarar etmeyecek manevi bir ticaret nasip et.
Ey kalplerde olanı bilen Allah’ım! Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

4. ŞAVT DUASI
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Allah’ım! Beni rahmetine ulaştır. Bana, bağışlamana vesile olacak işler yapmayı nasip et. Her türlü günahtan uzak kıl. Her türlü iyiliği elde etmeyi nasip eyle, Cennete kavuştur, Cehennem ateşinden kurtar.
Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle. Elde edemediğim her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip et.
Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen
bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen “gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilirsin.”
Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da beni ancak sen korursun.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

5. ŞAVT DUASI
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbim! Bana, katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle.
Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.
Allah’ım! Hiçbir gölgenin olmadığı ve yüce zatından başka hiçbir şeyin baki kalmadığı günde beni Arşının gölgesinde gölgelendir. Muhammed Aleyhisselam’ın havzından öyle bir afiyetle içir ki bir daha ebediyen susuzluk çekmeyeyim.
Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm iyilikleri bana lütfetmeni niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak
her türlü söz ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz ve amelden de sana sığınıyorum.
Allah’ım! Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

6. ŞAVT DUASI


Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bizim kurtuluş ve doğruluğa ulaşmamızı kolaylaştır.
Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.
Allah’ım! Yüce zâtının benim üzerimde birçok hakkı olduğu gibi senin kullarının da üzerimde birçok hakkı vardır. Allah’ım! Sana karşı olan eksikliklerimi bağışla. Yarattıklarına karşı olanlardan da beni kurtar. Bana helâlinden ver ki haramdan uzak kalayım, ibadetinle meşgul etki günaha düşmeyeyim. Lütfunu ver ki başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol  olan Rabbim!
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

7. ŞAVT DUASIBismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed (s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Allah’ım! Senden kâmil bir iman, doğru bir inanç, bol ve helal güzel rızık, ürperen bir kalp, seni zikreden bir lisan, asla bozmayacağım samimi bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden sağlık, iffet, emanete riayet, güzel ahlâk ve takdire rıza niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hayırlar ve güzellikler işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma.
Rabbimiz! Kıyamet gününde, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kutsal İklimde Dua, s.35-64

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın