Temmuz 2019
  • Yağmur Duası

    Yağmur, fıkıh dilinde istiska olarak adlandırılır. İstiska yağmur talebinde bulunma manasına gelmektedir. Yağmur, insanın ve tabiatın hayatiyeti için büyük...