Allahın 99 İsmi

19 Ocak 2019 admin 0

Ebû Hüreyre(r.a.) rivayet etmiştir:
“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)