Cürmüm ile Geldim Sana

 Cürmüm ile Geldim Sana
Okunuyor Cürmüm ile Geldim Sana

EY RAHMETİ BOL PADİŞAH (HİCAZ İLAHİ)

Ey rahmeti bol padişah!
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah,
Cürmüm ile geldim sana

Hadden tecavüz eyledim.
Derya-yı zenbi boyladım,
Malûm sana ben neyledim,
Cürmüm ile geldim sana.

Senden utanmadım heman,
Ettim hata gizli âyan,
Vurma yüzüme, el’aman!
Cürmüm ile geldim sana.

Aslım çü bir katra meni,
Halk eyledin andan beni
Aslım deni, fer’im deni.
Cürmüm ile geldim sana.

Gerçi kese fısk’u fücur,
Ayb-ü zelel çok her kusur,
Lâkin senin adın Gâfûr,
Cürmüm ile geldim sana.

Zenbim ile doldu cihan,
Sana ayan zahir, nihan,
Ey lütfu bol, kahrı güzel!
Cürmüm ile geldim sana.

Adın senin gaffâr iken
Ayıp örten Settar iken
Kime gidem sen vâr iken
Cürmüm ile geldim sana.

Hiç sana kulluk etmedim
Bab-ı rızana gitmedim,
Hem buyruğunu tutmadım,
Cürmüm ile geldim sana.

Bin kere bin, ey Padişah!
Etsem dahi böyle günah,
La taknetu yeter penah
Cürmüm ile geldim sana.

İsyanda Kuddusi şedid,
Kullukta bir battal pelid
Der: Kesmezim senden ümid,
Cürmüm ile geldim sana.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın