İnşirah Suresi

İnşirah Suresi (Elem Neşrah), Duha suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Kuran-ı Kerim mushaf sıralamasında 94, iniş sırasına göre de 12. suresi olup 8 ayetten oluşmaktadır. Duha suresinden sonra nazil olan İnşirah Suresi, konu itibarıyla da Duha suresi ile yakından ilgilidir. Mekki sure olup Şerh Suresi olarak da isimlendirilmektedir.

İnşirah, genişlemek, açılmak, ferahlamak manasına gelmektedir. İlk ayette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in göğsünün huzura kavuşturulmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bu ferahlık, kalbinin iman ile rahatlatılması, hikmet ve bilgi ile aydınlatılması ve günahlardan arındırılmasıdır. Surede; Hz. Peygamber (s.a.v.)’e verilen kimi nimetler, buna karşılık O’ndan istenen kulluk yer alır.

İnşirah Suresinin Konusu; Bu surede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber (s.a.v.)’e manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. İnşirah suresi konu itibarıyla Duha suresine çok benzer. Duha ve İnşirah, tabiri caizse motivasyon sureleridir. Özellikle şu ayetler, ilk muhataptan son muhataba kadar herkesin yüreğini genişletmeye yeter:
“Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır, evet evet; her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır.” (5-6)

İnşirah Suresinin Faziletleri; Elem Neşrah suresini  günde 7 kez okumaya devam eden kimseler kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur. Bu sureyi okuyan keder ve elemden korunur, stres ve bunalımları giderir. Sinir bozukluğunu giderir, hafızayı kuvvetlendirir. Okuyanın rızkı bollaşır, fakirlikten korunur.
Namazlardan sonra okuyanların işi kolaylaşır, tembellikten kurtulur, kederli durumda iseler ferahlığa çıkarır. Kalbi huzura kavuşur ve rahatlık içinde bulunur.
Ayrıca İbn Âşûr’un 7.ayet ile ilgili şu açıklaması da dikkat çekici ve Müslümanlara yol göstericidir: “Önemli işlerden birini tamamlayınca, ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın”
Arapça bir beyitte şöyle denilir:
Izâ dâkat bike’d-dunya fe fekkir fî Elem Neşrah
Fe usran beyne yusrayni izâ fekkertehu fefrah
“Dünya seni bunalttığında hemen Elem Neşrah suresini düşün.
Bir zorluğun iki kolaylık arasında durduğunu düşün ve ferahla!”

Daha birçok fazileti ve faydası olan bu sure ile ilgili olarak müstakil İnşirah Suresi Faziletleri bölümümüze göz atmanızı öneririz.

ELEM NEŞRAH (İNŞİRAH) SURESİ ARAPÇASI

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vedagnâ anke vizrake
3- Ellezî enkada zahrake
4- Ve rafe’nâ leke zikrak
5- Fe inne meal usri yusrân
6- İnne meal usri yusrâ
7- Fe izâ feragte fensab
8- Ve ilâ rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI (MEÂLİ)
1- (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3- Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4- Senin şânını yükseltmedik mi?
5- Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6- Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7- Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8- Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İNŞİRAH SURESİ DİNLE