Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua

23 Mart 2019 admin 0

Uykuda görülen şeyler anlamına gelen rüya; bir gerçeğe işaret edebileceği gibi, gerçek dışı veya uyanık iken zihni meşgul eden karışık şeylere de işaret edebilir. Bu […]

Barışma Duası

22 Mart 2019 admin 0

Sokakta, çarşıda, pazarda, iş yerinde ve meskende sürekli diğer insanlarla sosyal ilişki hâlinde olan insanlar, güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürebilmesi için bu ilişkiyi olumlu […]

Yağmur Yağarken Okunacak Dua

21 Mart 2019 admin 0

Yağmurun içme suyu olarak kullanılmasının yanı sıra tarısmal alanlar için ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Yağmur ile birlikte insanoğlu, hayvanlar ve bitki örtüsü su […]

İşyeri Açarken Okunacak Dua

20 Mart 2019 admin 0

İnsanların maişetini temin gayesi ile yatırım, ticaret, sanayi gibi işletmelerin inşasında bulunmak, hayırlı bir eser inşa etmek, ev, dükkân, işyeri, okul, hastane yapımı, kamu yararına yönelik […]

Telkin Duası

19 Mart 2019 admin 0

Son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma […]

Ölünün Arkasından Okunacak Dua

19 Mart 2019 admin 0

Cenazeyi Definden Sonra Okunacak Dua Cenazenin defni tamamlandıktan sonra geride kalanlar şu duaları okuyabilirler: Okunuşu: “E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Minhâ haleknâküm ve fîhâ nü’îdüküm ve […]

Kabir Duası

19 Mart 2019 admin 0

Kabir ziyaretinin, ölü ve ziyarette bulunan kimse için iki ayrı yönü vardır. Kabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur, hem de dünya hayatının fani […]

İman ve İbadette Sebat Duası

18 Mart 2019 admin 0

Sözlükte bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, bir kimsenin söylediğini kabullenmek, demek olan “iman” dinî bir terim olarak; Resûlullah (s.a.s.)’ın Allah’tan alıp bize bildirdiği […]

Cenaze Namazı Duası

17 Mart 2019 admin 0

Allah’ı hamd, sena ve zikir, Peygambere salât ve selâm, mü’mine dua ve rahmet olan cenâze namazı, farz-ı kifayedir; yalnız bir erkeğin veya bir kadının bu […]

Tesbih Duası

16 Mart 2019 admin 0

Namaz sonrası selamdan sonra okunacak dua ve tesbihat şu şekildedir. Sahabeden Abdullah ibn Mesûd, Peygamberimizin şu duayı üç defa okuyan kimsenin günahlarının bağışlanacağını söylediğini bildirmiştir: […]