Şehidallahu Duası

Şehidallâhu Duası, Kur'an-ı Kerim'de Al-i İmran Suresi 18. ayetidir. Şehidallahu duası okunuşu ve anlamını buradan öğrenebilirsiniz. Şehidallahü ayeti ve anlamı ...
 Şehidallahu Duası
Okunuyor Şehidallahu Duası

Şehidallâhu Duası, Kur’an-ı Kerim’de Al-i İmran Suresi 18. ayetidir.

AL-İ İMRAN SURESİ 18. AYETİ (ŞEHİDALLÂHU)

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillahirrahmânirrahîm.
Okunuşu: “Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ulûl ilmi kâimen bilkıst, lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm.”
Anlamı: Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak, kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi; melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. (Evet) O’ndan başka tanrı yoktur; O mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Şehidallâhu Ayetinden Sonra Okunacak Dua

Şehidallâhu’dan sonra şu duayı okumak çok faziletlidir. Nitekim Gâlibu’l-Kattân (r.a.) şöyle anlatmıştır: Bir kere ticaret için Kûfe’ye geldim. A’meş (r.a.)’ın yakınına konakladım, gece olunca yatma istedim. O ise, geceleyin teheccüd namazına kalktı, kılarken Şehidallâhu ayet-i kerimesini okudu, sonra:
Ve ene eşhedü bimâ şehidallâhu bihi ve estevdiullâhe hâzihişşehadete ve hiye indellâhi vedîatün inneddîne indellâhil İslâm.
(“Allahu Teâlanın şahitlik ettiğine ben de şehadet ederim ve bu şehadeti Allahu Tealaya emanet ederim ve bu Allah indinde bir emanettir. Şüphesiz ki, Allah indinde (makbul) din İslam’dır.”) dedi ve bunları tekrar tekrar okudu… (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, n1:10453, 10/193; Heysemi, Mecma’u’z-zevâid, no:108890, 7/46)
(Kaynak: Ahmet Mahmut Ünlü, Duâlarım, 1/248)

Yapılan Yorumlar
  • Hikmet dedi ki:

    Ezberleyin çocuklarınıza ezberleyin bu iki ayeti namazlardan sonra mümkün olduğunca okuyunuz birde tövbe süresi son iki ayet belaları ônleyici ve pek çok hikmetler vardır Rahman Allah CC. Kavuştursun

Bir Yorum Yapın