Bebekler için Nazar Duası

Bebekler için nazar duası ve göz değmesi için okunacak dua ve ayetleri buradan öğrenebilirsiniz. Bebeklere nazar duası Arapçası, okunuşu ve anlamını öğrenin.
 Bebekler için Nazar Duası
Okunuyor Bebekler için Nazar Duası

İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v) torunları Hasan ile Hüseyin’e şu duayı okur ve, “(Büyük) babanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak’a okuyup bununla onları Allah’a sığındırırdı” derdi:

Eûzü bi-kelimâtillahi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.
“Her nevi şeytandan, her haşereden (yılan, akrep, böcek, bit, pire vb.), dokunan her kötü gözden Allah’ın tam olan (şifa verici) kelimelerine sığınırım.” (Buhari, Enbiya, 10)

Nazara (Göz Değmesine) Okunan Ayet (Nazar Ayeti)
OKUNUŞU: Ve in yekâdü’llezîne keferû le-yüzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semiu’zzikra veyekûlûne innehû le-mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-‘âlemîn.
ANLAMI: O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler. (51) Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir. (52)

Nazarın gerçek olduğunu kabul edince, ondan korunma yollarını da öğrenmek gerekir. Bunun için de, dinimizin bize müsaade ettiği yollara baş vurmak, sakındırdığı yollardan da kaçınmak durumundayız. Bu konudaki rehberimiz yine Allah’ın Resulu’dür. Ebû Said el-Hudrî (r.a)’den rivayet olunduğuna göre: “Resulullah (s.a.s), “Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım”gibi dualarla cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırdı. Sonra Muavvezatân nazil olunca bu sureleri okumaya başladı diğer duaları terketti” (İbn Mace, Tıb, 34).

Nazar (göz değmesi) için şu sure ve ayetleri okumak gerekir. Fatiha, Felâk, Nâs, Ayetel Kürsi ve Nazar Ayeti (Kalem Suresi 51-52. ayetleri)..Bu ayet ve surelerin Arapçası, Okunuşu, Fatih ÇOLLAK’tan dinlemek ve daha fazla detay için Nazar Duası sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz.

Çocuklara Göz Değmesine Karşı Nazar Boncuğu Takmak

Nazardan korunmak için mânâsı bilinmeyen bazı muskalar yazıp kullanmak veya “nazar boncukları” takmak İslâm inancına uymayan bâtıl âdetlerdir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir.
KAYNAKLAR; a) Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. b) Hüseyin OKUR, Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden Dualar, Semerkand

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın