Çarşı – Pazara Çıkarken Okunacak Dua

 Çarşı – Pazara Çıkarken Okunacak Dua
Okunuyor Çarşı – Pazara Çıkarken Okunacak Dua

İnsanların çarşı-pazara giderken, alış-verişe çıkarken, ticaret ile uğraşanların işyerlerini açarken hayırlı alışveriş ve ticaret temennilerinde bulunarak dua etmeleri güzel bir davranış örneği teşkil etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.) çarşı pazara gidince şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: “Bismillah. Allâhümme innî es’elüke hayra hâzihi’s-sûkı ve hayra mâ fîhâ ve e’ûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fihâ. Allâhümme innî e’ûzü bike en usîbe fîhâ yemînen fâciraten ev safkaten hâsiraten.”
Anlamı: Allah’ın adıyla. Allah’ım! Şu pazarın ve içinde olanların hayrını, yararını istiyorum, onun ve içindekilerin şerrinden sana sığınıyorum. Allâh’ım! Pazarda yalan yeminle (aldatılmaktan) veya zarara uğramaktan sana sığınırım.” (Hâkim, Dua, 1,539)

Peygamberimiz (s.a.s.), çarşı pazara çıkarken;

Okunuşu:
“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihi’l-hayru ve hüve ‘alâ külli şeyin kadîr.”
Anlamı: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur, mülk O’nundur ve hamd O’na aittir, yaşatan, öldüren O’dur, O daima diridir, ölmez, hayır O’nun elindedir ve O her şeye gücü yetendir” derse Allah ona binlerce sevap yazar ve binlerce günahını siler, cennette de bir ev ihsan eder. (Tirmizî, De’avât, 36; Hâkim, Dua, I, 538)

Esnaf Duası

Ülkemizin muhtelif bölgelerinde esnaf ve işletme sahipleri pazar kurulduğu gün veya her sabah işlerine başlarken dua ile başlangıç yapmaktadırlar. Böyle bir başlangıçta şu dua okunabilir:


Okunuşu: “E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-Rahmani’r-Râhim.
Elhamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s- selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve eshâbihî ecma’în.
Allâhümme mâlike’l-mülki tuti’l-mülke men teşâü ve tenzi’u’l-mülke mimmen teşâü ve tu’ızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedike’l-hayru inneke ‘alâ külli şeyin kadîr. Tûlicü’l-leyle fi’n-nehâri ve tûlicü’n-nehâre fi’l-leyli ve tuhricu’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l-meyyite mine’l-hayy. Ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb.”
Anlamı: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın, ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” (Âl-i İmrân, 3/26-27)

Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:
“Ey yüce Rabbimiz! Geçimini temin etmek ve helâlinden rızık elde etmek için çalışan bizlere sağlık ve afiyet içinde bir iş günü daha ihsan eyledin. Hamdolsun verdiğin bunca nimetlere, sağlık ve afiyete.
Ya Rab! ‘Doğru tüccar kıyamette peygamberler, şehitler ve sıddîklar ile beraberdir’ müjdesine erebilmeyi, daima doğruluktan ayrılmamayı nasib eyle. Ticaretimizde, alış-verişlerimizde daima doğruluk ve güven hâkim olsun. Bizler helâl rızık kazanma peşindeyiz. Harama tevessül etmekten, kazançlarımıza haram karıştırmaktan muhafaza eyle. Kimseyi aldatmayı bizlere nasip eyleme. Kazançlarımızı bereketli eyle, israftan, cimrilikten, acizlikten, tembellikten, ahlâksızlıktan, haddi aşmaktan, azgınlıktan sana sığınırız. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme, işlerimizi bizlere kolaylaştır, güçleştirme, işlerimizi kesada ve başarısızlığa uğratma.
Ya Rab! Darlıktan, bereketsizlikten, aldatmak ve aldanmaktan, hak yemekten, kul hakkından bizleri koru. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık ve sefahatten muhafaza eyle. Kanaat eden, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı bizlere lütfeyle. Milletimizi, vatanımızı her türlü afet ve musibetlerden koru. Hastalara şifa, borçlulara eda, dertlilere deva ihsan eyle. Nefislerimizi ve nesillerimizi harama el uzatmaktan ve haram kazançtan muhafaza eyle. Daima helâl rızık lütfeyle. Yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Amin. ”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın