Nazar Ayeti

20 Şubat 2019 admin 0

Göz değmesini (isabetül-ayn) önlemek veya nazar değmesine karşı okunan ayet ve dualar vardır. Kuran-ı Kerim’de Kalem Suresinin son ayetleri olan 51. ve 52. ayetleri nazar […]

Rızık Duası

20 Şubat 2019 admin 0

Rızık, Allahu Teala’nın canlılara yiyip içerek yaşaması için lütfettiği ve kendisinden faydalanılan şeyleri ifade etmektedir. Rızık yalnız Yüce Allah’a isnad edilir. Rızk veren ancak Allah Teâlâ’dır. […]

Borçtan Kurtulma Duası

19 Şubat 2019 admin 0

Borçtan kurtulmak için, hadis-i şerifte bildirilen şu duayı okumalıdır: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.” Anlamı: “Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana […]

Bereket Duası

19 Şubat 2019 admin 0

Bereket Duası, halk arasında Karınca Duası olarak da bilinmektedir. Allahü Teala’dan helal bir rızık ve işlerinin bereketinin artması gayesiyle okunan bu duaları gönülden inanarak ve samimiyet […]

Hacet Duası

18 Şubat 2019 admin 0

İnsanlar, hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Dünyalık veya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse, […]

Estağfurullah

18 Şubat 2019 admin 0

Estağfurullah, “Yüce Allah’tan kusur ve hatalarımın bağışlanmasını dilerim” anlamında pek değerli bir kelimedir. Veyahutta Cenab-ı Hak’tan af ve mağfiret diliyorum anlamında bir dua sözüdür. Türk […]

Zekeriya Peygamberin Duası

17 Şubat 2019 admin 0

Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Hârûn (a.s.)’un babası olan İmrân’ın hanımı hamile kalınca, “Rabbim! Karnımdakini sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et, şüphesiz […]

Hz Yusuf’un Duası

16 Şubat 2019 admin 0

Yusuf (a.s.), kardeşleri tarafından kıskançlık sebebiyle bir kuyuya atılmış, burada yolcular tarafından bulunmuş, Mısır’a götürülüp satılmıştır. Çok güzel ve sevimli olan Hz. Yusuf’u Mısır Hazine […]

İbrahim Peygamberin Duası

16 Şubat 2019 admin 0

Azim sahibi peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim (a.s.); tanrı diye putlara tapan kavmini tevhide/Allah’ın bir tek ilâh olduğu inancına çağırmış, putperestlikle mücadele etmiştir. Bu mücadele […]

Hz Süleyman Duası

15 Şubat 2019 admin 0

Kuş ve karınca dilini bilen, hükümdar peygamberlerden biri olan, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan ordusu bulunan, Davud peygamberin oğlu Süleyman (a.s.), ordusu ile karınca vadisine gelir, […]