Hz Şuayb Duası

15 Şubat 2019 admin 0

Okunuşu: “Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakkı ve ente hayrul-fâtihîn.” Anlamı: “Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (A’râf, 7/89) Okunuşu: Vemâ […]

Hz Lut Duası

14 Şubat 2019 admin 0

Lût kavmi, âlemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlâksızlığa (homoseksüelliğe) düştüler. (A’râf, 7/8081) Lût peygamberin (a.s.) ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler, üstelik Peygamberi de yalanladılar. […]

Hz Nuh Duası

13 Şubat 2019 admin 0

Nuh (a.s.), kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca (Hûd, 11/43); “Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen hâkimler hâkimisin” diye Rabbine […]

Hz Adem Duası

13 Şubat 2019 admin 0

Âdem (a.s.) ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir: Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfir […]

Hz Eyüp Duası

12 Şubat 2019 admin 0

Sabır kahramanı ünvanı ile anılan Hz. Eyüp (a.s.) çok şiddetli bir hastalığa yakalanmıştır. Uzun süren hastalığının yanında çeşitli musibet ve imtihanlara da maruz kalan Hz. […]

Allahın 99 İsmi

19 Ocak 2019 admin 0

Ebû Hüreyre(r.a.) rivayet etmiştir:
“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)

İstiğfar Duası

16 Aralık 2018 admin 0

İstiğfar ile kul Allah hakkıyla ilgili günahlarından kurtulur. Peygamberimizden (s.a.v) öğrendiğimiz İstiğfar Duasını buradan öğrenebilirsiniz.