Hz Yunusun Duası

 Hz Yunusun Duası
Okunuyor Hz Yunusun Duası

Allahu Teala’nın Kuran-ı Kerim’de bize öğrettiği dualardan birisi de Hz. Yunus (a.s.) duasıdır. Yunus Peygamberin balığın karnında yaptığı duaya geçmeden önce Yunus (a.s.) kıssasına göz atalım:

Putlara tapan Ninova halkını tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hz. Yûnus (a.s.), halkı uzun süre dine davet etmesine rağmen kendisine çok az kimse iman etmişti. Bu durum karşısında ümidini yitiren Yûnus (a.s.), kavmine kızmış, onların başına gelecek bir musibetten kendisini kurtarmak için gemiye binip şehirden uzaklaşmıştır. Bindiği gemi, yükünün fazla olması sebebiyle batmaya yüz tutunca geminin yükünü hafifletmek üzere çekilen kura neticesinde denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. İşte Yûnus’un karanlıklar içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnında iken yaptığı duadır. Yüce Allah Yûnus’un duasını kabul ederek onu bu sıkıntıdan kurtarmış, balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır; Yûnus iyileştikten sonra tekrar kavmine dönmüştür. Kendilerinden ümit keserek terkettiği kavmi ise, sonunda gerçeği görerek putperestliği bırakmışlar, tövbe edip Allah’ın birliği inancına döndükleri için azaptan kurtulmuşlardır. (Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 697)

Hz. Yunus’un Balığın Karnında Yaptığı Dua

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn
“Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.” (Enbiya Suresi, 21/87)

[ads2]
Özetle bu duanın açılımı şu şekildedir: Ya Rabbi, Senin bahtına düştüm, beni bu çıkmazdan ancak sen çıkarabilirsin. Çünkü sen mukaddes ve münezzeh bir İlahsın. Yani sen sonsuz ilim, irade ve kudret sahibisin. Senin bir emrin ile balık denizaltı gemisine, fırtınalı deniz süt limana, zifiri gece de mehtaplı bir şekle dönüşür…

Hz. Yunus (a.s.) Duasının Fazileti

Bu duanın fazileti hakkında çeşitli hadis-i şerifler mevcuttur.
* “Sıkıntıya düşen kimse kardeşim Yunus’un duasını okursa Allah onun sıkıntısını giderir. O dua şöyledir: “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum”(İbn Teymiyye, Fetaval Kübra, 5/218).
* “Yunus (a.s.) balığın karnında iken yaptığı duâ olan: “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” (Enbiya: 87) Bu duâyı herhangi konuda yaparsa Allah onun duâsını mutlaka kabul eder.” (Tirmizi, Dua, 82)
* Dert ve bela gelince, Yunus nebinin okuduğu, “Lâ ilahe illâ ente, sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” zikrini söyleyen, dert ve beladan kurtulur.) (Tirmizi, İ. Sünni)

* * *

Yunus (a.s.) duasını şu şekilde uygulayabilirsiniz; Bu ayet-i kerime her niyet için “sabah namazından sonra 41 gün 41 adet”okunmaya devam edilir. İnşaallah böylece Cenab-ı Allah o kimsenin muradını verir denilmektedir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın