Rabbi Yessir Duası

 Rabbi Yessir Duası
Okunuyor Rabbi Yessir Duası

Mübah bir işe başlarken, yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla sonuçlanması için Rabbi Yessir (temmim) duası yapılır.
Yeni bir işe başlarken evvela Besmele çekilir. Ardından işlerimizde kolaylık ve Rabbimizin yardımı için şu temmim duası yapılır.

RABBİ YESSİR DUASI

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr
Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın