İftar Duası

 İftar Duası
Okunuyor İftar Duası

Rasûlullâh (s.a.v): “Şüphesiz her oruçlu için iftarını açtığında reddedilmeyen bir duâ vardır”(İbnü Mâce, Sıyâm, 48) buyurmuş ve iftâr vakti yapılacak duânın müstecâb olduğunu vurgulamıştır. Oruç açılırken dua etmek sünnettir.
Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatıyor: Bana ulaştı ki, Resulullah (s.a.v.) iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:
Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.” (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) (Ebû Dâvud, Savm: 22)

ORUÇLUNUN İFTAR EDERKEN OKUYACAĞI DUÂ

Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.
“Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

* * *

Mervan ibni Salim, ibni Ömer Radiyallâhu Anhümadan naklediyor: Resulullah (s.a.v.) orucunu açınca şöyle derdi:


“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”
Hadisin râvisi Rezin, duanın baş kısmına “Elhamdülillah” kelimesini ilave etti. (Ebu Dâvud, Savm: 22)

* * *

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında yer alan iftar duâsı şöyledir;

İFTAR DUÂSI

Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizkike eftartü.
“Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın