Sübhaneke Duası

 Sübhaneke Duası
Okunuyor Sübhaneke Duası

Sübhaneke duası, iftitah tekbirinden sonra okunduğu için istiftah duası olarak da isimlendirilir. Veya namazların ilk rekatında ve cenaze namazının başında okunan duaya istiftah duası denir.

Sübhaneke, bir ayet değil duadır. Hanefi ve Hanbelilere göre Sübhaneke duası okumak sünnettir. Çünkü Hz. Aişe (ra)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.v.) namaza başladığı zaman “Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk” derdi.” (Ebu Davud)

Hadis-i Şerif’ten öğrendiğimiz Sübhaneke Duası, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize öğrettiği dualardandır. İftitah tekbirinden sonra ilk olarak Sübhaneke Duası okunmak suretiyle Allah’ın yüceliği övülür. Bir diğer Hadis-i Şerif şöyledir:
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman, tekbir alır, sonra: “Ey Allah’ım seni tesbih eder, ve sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. Celâlin uludur. Senden başka ilâh yokttur,” derdi. Sonra da üç kere:
– “Allah’tan başka ilâh yoktur.” Üç kere:
– “Allah (şanına lâyık) büyüklükle büyüktür. Şeytandan ve onun şerrinden, kibirinden, sıkmasından bilen işiten Allah’a sığınırım.” derdi. (Tirmizi, Ebvâbu’s-Salât, b. 179)

Sübhaneke namazlarda hangi durumlarda okunur?

Sübhaneke duası, namazlarda ayakta iken iftitah tekbirinden sonra okunur. Her namazın ilk rekatında, iftitah tekbirinden sonra; ikindi namazının sünnetinin ilk ve üçüncü rekatında Fatiha suresinden önce; Yatsı namazının ilk sünnetinde, ilk rekat ile üçüncü rekata kalkınca Fatiha Suresinden önce; Teravih namazları dört rekatte bir selam verilerek kılınıyorsa, üçüncü rekate kalkıldığı zaman Fatiha Suresinden önce; Cenaze namazında, ilk tekbirden sonra (ve celle senâük) eklenerek okunur.

Sübhaneke duasında hangi konudan söz edilir

Sübhaneke tesbihten gelir. Bu da Allah Teala’yı tenzih etmektir. Tebarekesmüke, bereketten gelir. Bu da bir şeyde ilahi hayrın sabit olmasıdır. Teala ceddüke: Ced, azamet demektir. Yani senin büyüklüğün her şeyin büyüklüğünden yüce ve üstündür, yahut senin celalin ve azametin yüce demektir.

SÜBHANEKE DUASI


OKUNUŞU

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâûk*) ve lâ ilâhe ğayrûk.
*  “Ve celle senâük” yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

ANLAMI

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASI DİNLE

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın