Uyku Duası

 Uyku Duası
Okunuyor Uyku Duası

Yatağa yatmadan ve uykudan önce, uyumak için uyku getiren ve yapılması tavsiye edilen uyku duaları aşağıdaki gibidir:
Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah (s.a.v.) geceleyin uyumak istediği zaman elini yanağının altına koyar sonra da:
“Allahümme bismike emûtü ve ahyâ: “Allahım! Senin isminle ölür, senin isminle dirilirim” derdi. Uykudan uyandığı zaman: “Elhamdülillâhillezî ahyânâ min ba’di mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr. ” “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Diriltmek sadece O’na mahsustur” buyururdu. (Buhârî, Daavât 7, 8, 16. Ayrıca bk. Müslim, Zikr 59; Ebû Dâvûd, Edeb 98; Tirmizî, Edeb 28; İbni Mâce, Duâ 16)

Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resûlullah (s.a.v.) yatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi:
“Allahümme eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechî ileyke, ve fevvadtü emrî ileyke, ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencê minke illâ ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte:
“Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. ” (Buhârî, Daavât 5. Ayrıca bk. Buhârî, Vudû’ 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebû Dâvud, Edeb 98)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Uyku için yatağa yatarken evvelâ Fatiha, sonra İhlâs-ı şerîf okursan ölümden başka her şeyden emîn olursun.” (Kenzü’l-İrfan)

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- yine buyurmuşlardır ki: “Yatağına girdiğin zaman Kâfirûn sûresini oku. Çünkü bu sûre, şirkten berâettir.” (Tirmizî, Duâ, 22)

“Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zaman- otuz üç defa “Allahü ekber”, otuz üç defa “sübhânallah”, otuz üç defa da “elhamdülillâh” deyiniz.” (Buhârî, Farzu’l-humüs 6)

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman, Kul hüvallâhü ahad, Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs’ı (Muavvizât’ı) okuyarak ellerine üfler, onları vücuduna sürerdi.” (Buhârî, Daavât 12)

YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA (UYKU DUASI)

Allâhümme bismike emûtü ve ahyâ.
Allah’ım! Senin ismini anarak ölür, dirilirim (uyur, uyanırım)


Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’den gelen bu dua farklı kaynaklarda “Bismike’llâhümme ahyâ ve emût” şeklinde de belirtilmiştir.

* * *

UYUMADAN ÖNCE YAPILACAK DUÂ
Peygamber –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve:

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.
(Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.)
de! Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikir 56)

* * *

UYKUSUZLUĞUN GİDERİLMESİ İÇİN DUA

Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

(Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

 * * *

UYANINCA OKUNACAK DUA


Elhamdülillâhillezî ahyânâ min ba’di mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr.
“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Diriltmek sadece O’na mahsustur”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın