Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur

Yeni doğan çocuğun kulağına ezan nasıl okunur? Yeni doğan bebeğin kulağına ne okunur? Yeni doğmuş çocuğunuzun kulağına ezan okuma ile ilgili Hadis-i Şerifler'i burada bulacaksınız..
 Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur
Okunuyor Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur

Anne ve babanın çocukları üzerindeki vazifelerinden biri de çocuk dünyaya geldiği zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet okumaktır. Çocuğun kulağına ezan ve kâmeti babası veya başka biri de okuyabilir. Çocuğun kulağına ezan okunmasının başka bir hikmeti de şudur: Çocuk dünyaya geldiği zaman ilk duyduğu şey Allah Teâlâ’nın tevhidi (birliği) olmasıdır. Nitekim ruhunu teslim ettiği anda da kelime-i tevhid (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) telkin edilir. Bu insanın doğumuyla ölümünün kelime-i tevhid üzerine olması içindir.

Resûl-i Ekrem’in (sallallahu aleyhi vesellem) âzatlısı Ebû Râfi‘ (r.a.) anlatıyor: “Hz. Fâtıma’nın çocuğu Hz. Hüseyin dünyaya geldiğinde ben Resûlullah’ın onun kulağına ezan okuduğunu gördüm.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/9; Hâkim, el-Müstedrek, 3/197)

Doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet okunması müstehaptır.

Hz. Hüseyin’den (r.a.) rivayet olunduğuna göre, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle demiştir: “Her kimin bir çocuğu olur da onun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet okursa, ona Ümmü Sıbyân (cin) zarar veremez.” (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr.628) (Hüseyin OKUR, Dualar, Semerkand)

* * *

Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk fırsatta dinî bilgisi olan kimse çağrılır, çocuk kucağına verilir. Sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunur. Sonra da şöyle dua etmesi sağlanır; “Allah’ım, bu yavruyu İslâm fidanlığında biten güzel bir fidan olarak büyüt, İslâmî hayatta ebedî ve sabit kıl.

EZAN ve KAMET NASIL OKUNUR?

EZAN
“Allâh-ü Ekber” (4 kere),
“Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah” (2 kere),
“Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (2 kere),
“Hayye ale’s-salâh” (2 kere),
“Hayye ale’l-felâh” (2 kere),
“Allâh-ü Ekber” (2 kere),
“Lâ ilâhe İllAllah” (1 kere).

KAMET
“Allâh-ü Ekber” (4 kere),
“Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah” (2 kere),
“Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (2 kere),
“Hayye ale’s-salâh” (2 kere),
“Hayye ale’l-felâh” (2 kere),
“Kad Kâmeti’s Salâh” (2 kere),
“Allâh-ü Ekber” (2 kere),
“Lâ ilâhe İllAllah” (1 kere).

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın