Diş Ağrısı İçin Dua

Peygamber Efendimizin diş ağrısı için okuduğu duayı buradan öğrenebilirsiniz. Diş ağrısına iyi gelen dua veya diş ağrısı için okunacak dua veya ayetleri okuyabilirsiniz.
 Diş Ağrısı İçin Dua
Okunuyor Diş Ağrısı İçin Dua

Diş ağrısı için okunacak dua için; Yüce Peygamberimiz (s.a.v) Hadis-i Şeriflerinde şöyle emir ve tavsiye buyurmaktadır.

Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

OKUNUŞU

77. Evelem yeral insânü ennâ halaknâhu min nutfetin feizâ huve hasîmun mübîn
78. Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkah kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm
79. Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve hüve bikulli halkın alîm
80. Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâran feizâ entum minhü tûkidûn
81. Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm
82. İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün, feyekûn
83. Fesübhanellezî biyedihî melekûtü kulli şey’in ve ileyhi türceûn.

ANLAMI

İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. ﴾77﴿ Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” ﴾78﴿ De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.” ﴾79﴿ O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. ﴾80﴿ Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. ﴾81﴿ Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. ﴾82﴿ Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz. ﴾83﴿

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın