Evden Çıkarken Okunacak Dua

 Evden Çıkarken Okunacak Dua
Okunuyor Evden Çıkarken Okunacak Dua

Mü’minin, her türlü beşerî tedbire başvurduktan sonra, Allah’a güvenip O’na teslim olması, Allah’tan yardım ve korunma talebinde bulunması, kul olmanın, aczini bilip, sınırını idrak edebilmenin bir gereğidir. Bu bakımdan evden çıkarken ve eve girerken Allah’a yönelip her türlü kötülük ve tehlikelerden O’nun korumasına ve himayesine sığınmak; kişiye dua ve ibadet sevabı kazandırmasının yanı sıra, aynı zamanda emniyet, güven ve huzur ortamı da sağlayacaktır. Hatta yapılacak bu dua belki de kişinin insanlarla ilişkilerinin daha düzenli, seviyeli, günlük iş ve icraatlarının daha verimli ve bereketli olmasına da vesile olabilecektir.

a) Evden Çıkarken Okunabilecek Dua
* Sahabeden Ümmü Seleme (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) ellerini semaya kaldırarak şu duayı yapmadan önce evinden asla çıkmazdı:

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike en adılle ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele ‘aleyye.”
Anlamı: “Ey Allah ’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan Sana sığınırım. ” (Ebû Davud, Edeb, 103)

* Sahabeden Hz. Enes b. Malik (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular: “Kim, evinden çıkarken;

Okunuşu: “Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”
Anlamı: ‘Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum. O’ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur’ diye dua ederse kendisine; ‘Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun, şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. ”(Ebû Davud, Edeb, 103, 112; Tirmizî, De’avât, 34)

b) Eve Girerken Okunabilecek Dua
Eûzü-besmele çekerek eve girmek ve ev halkına selam vermek müstahaptır. Yüce Allah, Nûr sûresinin 61. ayetinde bu konuda şöyle buyuruyor: “Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin. ”

* Sahabeden Enes (r.a.) de diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) bu konuda bana şöyle dedi:
“Ey yavrucuğum! Ailenin yanına girdiğin zaman selâm ver; çünkü vereceğin bu selâm sana ve ailene bereket olur.”
(Tirmizî, İstizan, 10)

* Sahabeden Ebû Malik el-Eş’ârî diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular: “Kişi evine gireceği zaman, şu duayı okusun ve sonra ailesine selâm versin:

Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke hayre’l-mevlici ve hayre’l-mahreci. Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve ‘alellâhi Rabbinâ tevekkelnâ.”
Anlamı: “Allah’ım! Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik. ’’ (Ebû Dâvud, Edeb, 103)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın