Ezan Duası

 Ezan Duası
Okunuyor Ezan Duası

Ezan, namaz vakitlerini bildiren çağrının adıdır. Ezanı duyan kimse müezzinin dediklerini tekrarlar. Müzzin “eşhedü enne Muhammeder Rasûlüllah” deyince “sallellâhu aleyke ya Rasûlellah” denir. Müezzin ikinci defa bunu tekrarlayınca bu sefer “kurretu aynî bike yâ Rasûlellah” denir. “Hayya ala’ssalâh” ve “Hayya alalfelâh” cümlelerinde “lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur)” der. Sabah ezan’ında müezzinin “essalâtü hayrün mine’n-nevm” cümlesine “sadakte ve berirte (doğru söylüyorsun)” diye karşılık vermesi sünnettir.

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin. Sonra bana salâvat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salâvat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salât eder. Daha sonra benim için Allah’tan vesîleyi isteyin. Çünkü vesîle, cennette Allah’ın kullarından bir tek kuluna lâyık olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesîleyi isteyen kimseye şefatim vâcip olur. ” (Müslim, Salât 11)

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur. ” (Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11)

Ezan bittikten sonra şu duayı yapmak da sünnettir.

Allâhümme Rabbe hâzihî’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l-kâimeh âti Muhammedenil-vesilete ve’l-fazîlete ve’d-derecete’r-rafiate ve’b-ashû makamen mahmûden ellezî vaadtehû inneke lâ tuhlifü’lmi’ad.

ANLAMI: Ey bu eksiksiz dâvetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allahım! Hazret-i Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’a Vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu va’dettiğin Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır!

Fatih ÇOLLAK Hocaefendi’nin ezan duası talimini dinleyerek Ezan Duasını öğrenebilirsiniz…

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın