İnna lillahi ve inna ileyhi raciun

 İnna lillahi ve inna ileyhi raciun
Okunuyor İnna lillahi ve inna ileyhi raciun

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” Bakara Suresi 156. ayetinde geçmektedir. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn ayetini bir ölüm haberi alınca veya musibet anında okumaya da İstirca denilmektedir. Müslüman bir kimse musibete uğradığında veya bir yakınının ölüm haberini aldığında istircâ etmesi (innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn demesi) müstehaptır.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ayeti Arapçası ve Anlamı

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn”
Anlamı:
 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” (Bakara, 2/156)

 

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne Demek?
 Başına musibet veya üzücü bir olay (sıhhatine, malına, çoluk çocuğuna, yaşantısına, ticaretine sıkıntı veren bir durum) geldiğinde Mümin, “innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” demelidir. Peki istirca ayeti niçin okunur?

Konuyla ilgili olarak Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Başına bir musibet gelen hiçbir müslüman yoktur ki Allah’ın emrettiği şekilde; “Biz Allah’ınız ve ancak O’na dönücüleriz; Allahım! Musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ihsân eyle” desin de Allah ona mutlaka daha hayırlısını ihsân buyurmasın” (Müslim, Cenâiz, 3, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 55)

Bela ve musibetler, ihlaslı mü’minler ile asi kulları ayırt etmektedir. Müslüman kişi bir musibet ile karşı karşıya kaldığında, hemen feryat etmez; bu durumu sabır ve metanetle karşılar. Zira bizi yaratan, yaşatan, kudret ve kuvvetimizi, aklımızı ve fikrimizi velhasıl her şeyimizi veren yalnızca O’dur. Biz O’nun kulu olduğumuza göre ona ait olup, O’nun huzuruna varacağız. Dünya hayatında imtihan için buluyoruz, sonunda O’na döneceğiz. Canlarımız ve mallarımızın Allah’ın mülküdür. Mü’min, Rab Teala’nın mülkünde dilediği gibi tasarruf ettiğini “innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” ile itiraf eder. Allah’ın bu tasarrufundan razı olur, bunalıma düşmez, feryadü figan edip hem kendisini hem de başkalarını üzmez. Böylece sabrının karşılığını görür.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın