İşyeri Açarken Okunacak Dua

 İşyeri Açarken Okunacak Dua
Okunuyor İşyeri Açarken Okunacak Dua

İnsanların maişetini temin gayesi ile yatırım, ticaret, sanayi gibi işletmelerin inşasında bulunmak, hayırlı bir eser inşa etmek, ev, dükkân, işyeri, okul, hastane yapımı, kamu yararına yönelik eserlerin inşası hayırlı faaliyetlerden olup, birer salih amel cümlesindendir. Bu gibi eserlerin temeli esnasında Yüce Allah’a hamd ve kolaylık duasında bulunmak aynı zamanda mülkün gerçek sahibini hatırlamak ve O’na şükürde bulunmaktır. Bu gibi zamanlarda şöyle dua edilebilir:


Okunuşu: “E’ûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r- Rahmâni’r- Rahîm.
Elhamdü lillâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s- selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve eshâbihî ecma’în.
Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftah lenâ hayra’l-bâb.
Allâhümme’rzuknâ rızkan halâlen tayyiben ve rızkan vâsi’an bi rahmetike yâ erhame’r-Râhimîn ve ente hayru’r-razikîn.
Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman Rahim Allah’ın adı ile.
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e, onun âline ve ashabının üzerine olsun.
Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Allah’ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle bize helâl, temiz ve bol rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. ”

Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:
“Ey yüceler yücesi Rabbimiz! Yüce Kur’ân-ı Kerimin ‘insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer’ fermanına uyarak, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu temeli atıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyetimizi hakkımızda hayırlı, bereketli ve devamlı eyle.
Müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. İşi tamamlamalarını ve başarılı olmalarını nasip ve müyesser eyle. Bu kardeşlerimizi, inşasında çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle. Belde ve bölgesinin, bütün vatanımızın gelişmesi ve yücelmesi için çalışan bu ve benzeri kardeşlerimizin adetlerini artır, emek ve kazançlarına bolluk, bereket lütfeyle.
‘İki günü birbirine denk olan aldanmıştır’ düsturuna imtisal ederek bu hayırlı teşebbüste bulunan kardeşlerimizin emellerine ulaşmalarını kolaylaştır, güçleştirme Ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi ve hepimizi başladığı işi tamamlamayı nasip eyle, utandırma, utanılacak şeyler yaptırma, hüsrana uğratma. Düşmanları bize güldürme. Temeli atılan bu inşaatın tamamına ermesini, hayırlı faaliyet, hizmet ve kazançlara vesile olmasını ihsan eyle.
Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayırlı kapılar aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize helâl ve temiz rızıklar ihsan eyle, rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı Sensin. Bugün burada temelini attığımız inşaatı/müesseseyi hayırla ikmal ve itmam etmeyi nasip eyle. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkmaktan koru. Dünya ve ahiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle. Her türlü kötülüklerden, kesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, fitnelerden, fesat, haset ve kıskançlıktan koru. Hayırlara vesile kıl, kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle ya Rabbi! Amin. ”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın