Kız İsteme Duası

 Kız İsteme Duası
Okunuyor Kız İsteme Duası

Bir kızı (veya kadını) ailesinden istemeye gelen kişinin söze Allah’a hamd ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.v.)’e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra;

Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”
Anlamı: “Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur; O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve elçisidir” sözleriyle açılış yapmalı ve “falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim” gibi ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.

Dünür gitmede her yörenin kendine özgü örf ve âdetleri, konuşma şekilleri vardır. Genel ahlâk kurallarına ve İslâmî usullere aykırı olmamak üzere bu tür değişik uygulamalarda dînen bir sakınca yoktur. Ancak her işte olduğu gibi, kız istemede de söze Allah’a “hamd” ve Resûlüne “salâvat” ile başlamak İslâmî bir gelenektir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), bu uygulamayı şöyle ifade etmiştir: “Herhangi bir iş ki, Allah’a hamd ile başlamazsa, sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. ” (Ebû Davud, Edeb, 21; İbn Mâce, Nikâh, 19)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın