Mevlid Duası

 Mevlid Duası
Okunuyor Mevlid Duası

Ülkemizde evlilik, doğum, ölüm gibi değişik nedenlerden dolayı mevlid okutulması yaygın şekilde yapılmaktadır. Genellikle Yasin Suresi ve akabinde Süleyman Çelebi’nin nazım olarak yazdığı eser okunmaktadır. Merasimin çeşidine ve cemaatin konumuna göre genel olan dualar yapılabilir. Peygamberimiz (s.a.s.)’den nakledilen duaların benzeri olan ifadelerle dua yapılması daha uygundur.

Bir örnek olarak şu Mevlid Duası yapılabilir:

Okunuşu:
 “Elhamdülillâhi Rabbi’l-alemin.
Vel-akıbetü lil-müttekîn. ve lâ ‘udvâne illâ ‘ale’z- zâlimîn.
Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Resûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente’s-semî’u’l-‘alîm.
Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâ ile’l-hakkı ve ilâ tarîkin müstekim.
Va’fu annâ yâ Kerîm.
Va’fü ‘annâ yâ Rahim.
Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekrame’l-ekramîne ve ya erhame’r-râhımîn.”

“Allah’ım! Senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme.
Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’ânı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.
Ya Rabbi! Bizi Sırat-ı Müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur, rahmetini bizden esirgeme.
Bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının kararacağı o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan; sevgili Peygamberimizin hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.
Ey Mevlamız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır, senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkârsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Sen affedicisin, affı seversin; bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır.
Ey Rabbimiz! Yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslâm diyarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebeplerini gider. Ülkemizi, milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle.
Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi İslâm’a ve Kur’ân’a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, bizi İslâm’dan ayırma, Müslüman olarak canımızı al. Gönlümüzdeki İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı, hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle.
Ey Yüce Rabbimiz! Okuduğumuz Mevlid-i şerifi, sûreleri, ayetleri ve salâvat-ı şerifeleri dergâh-ı ulûhiyetinde kabul eyle.
Hâsıl olan sevabı, peygamberlerin ilki Hz. Adem ile sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) ve her ikisi arasında gelmiş-geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle. Sevgili Peygamberimizin âlinin, ezvacının, ashabının ve etbaının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle.
Evliyanın, asfiyanın, âlimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. El açarak âmin diyen buradaki hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle.
Özellikle bu mevlid-i şerifin okunmasına sebep olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, ikram eyle.
Allah’ım! Gönderdiğin Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân hürmetine… Bütün sevdiklerin hürmetine, habibin Hz Muhammed Mustafa (s.a.s.) hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Amin! Bi hürmeti Seyyidi’l-Mürselin, ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn el-fâtiha.”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın