Rabbena Duaları

 Rabbena Duaları
Okunuyor Rabbena Duaları

Farz, vacip ve sünnet bütün namazların son rekatlarında Salli ve Bârik dualarıdan sonra şu dualar (Rabbena Duaları) okunur. Bu iki duayı “kade-i âhire” yani son oturuşta okumak sünnettir. Vitir namazının 3. rekatında alınan tekbirden sonra kunut dualarını bilmeyenler “Rabbenâ Âtinâ” (Bakara, 2/201) âyet-i kerimesini (yani Rabbena duasını) okuyabilir. Yine cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını bilmeyenler Rabbena Duasını okuyabilir.

Rabbena duası, Kuran-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 201. ayetinde; Rabbenağfirli duası ise İbrahim Suresi’nin 41. ayetinde yer alır.

RABBENÂ ÂTİNA ve RABBENAĞFİRLİ DUALARI

OKUNUŞU

Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâben’nâr.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minine yevme yekûmü’l hisâb.

ANLAMI

Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru.
Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.

DİNLE

Fatih ÇOLLAK Hocaefendi ile Rabbena Atina ve Rabbenağfirli dualarını dinleyerek talim yapabilirsiniz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın