Salatı Tefriciye

 Salatı Tefriciye
Okunuyor Salatı Tefriciye

Salât-i Tefriciye“, ya da “Salât-ı Nâriye” olarak bilinen bu duanın büyük faziletleri vardır. Her meşru istek için 4444 defa okunursa biiznillah isteği yerine gelir denmektedir. Salat-ı Tefriciye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ruh-u tayyibelerine gönderdiğimiz salât-u selamlardan bir formüldür.
Bu salavat-ı şerifeyi, İmam Kurtubi hazretleri “Salat-ı Tefriciyye“, diğer alimler ve meşayıhler “Salat-ı Nariyye“, sır ehli de “Miftâh-u Kenzil Muhiyt” diye isimlendirmişlerdir. Hacet duası diyenlerde olmuştur.
Salat-ı Tefriciye gibi salat-ü selamlar Peygamberimiz için yaptığımız birer makbul duadırlar. Dualar ise ibadet niyetiyle okunur. İbadetlerin karşılığı da bazen dünyada verilir, ama çoğunlukla da ahirete tehir edilir. Bu sebeple, dünyevi sonuç hemen alınmazsa “duam kabul olmadı, redde uğradı”, diye ümitsizliğe düşülmez.
Peki, bu 4444 kere okuma âdeti nereden geliyor?
Tefsir sahibi Kurtubi’nin 4444 defa okunması halinde kabul olacağı yönünde bir ümidi vardır. Ancak bu da bir ümittir. “Bu miktarı bulan okumalar mutlaka kabul olur, bu sayıya ulaşamayanlar ise redde uğrar” demek değildir.
Sıkıntılı günlerde, çok önemli işlerin gerçekleşmesi ve gelecek musibetlerden korunmak için 4444 defa okunması tavsiye edilmektedir.

SALAT-I TEFRİCİYE

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’reğâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerîmi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

ANLAMI: Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle Ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca..

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın