Sınava Girerken Okunacak Dua

 Sınava Girerken Okunacak Dua
Okunuyor Sınava Girerken Okunacak Dua

Sınavlar, aldığımız eğitimlerden elde ettiğimiz kazanımların derecesini vermektedir. Dolayısıyla bilgisini ortaya koyarak onun mükafatını görmek isteyenler için elbette sınavlar önem arz etmektedir. Girdiği imtihan veya sınavda başarılı olmak isteyenler öncelikle sınava iyi şekilde hazırlanmalı, sonrasını tevekkül ile Allah’a bırakmalıdır. Bu bağlamda sınav kaygısı ve heyecanını yenmek ve özellikle girdiği sınavda başarılı olmak isteyenler için okuyabilecekleri dua ve ayetleri istifadenize sunmak istiyoruz.

Allahü Teala’dan herşeyin hayırlısını istemek gerekir. Sınavlar içinde mutlaka kazanayım demek yerine (Ya Rabbi, bu sınav veya bu iş hakkımda hayırlı olacak ise, kazanmamı nasip eyle!) şeklinde dua edilmelidir.

Sınav Öncesi
Sıkıntılı durumlarda okunan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salat-ü selam edilerek, Cenab-ı Hak’tan kurtuluş istenmesinden dolayı pek kıymetli olan Salaten Tüncina okunması tavsiye edilmektedir. Tekrar etmekte (7 kez okunmasında) çokça fayda vardır denilmektedir.

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin, Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecât, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memât, inneke alâ külli şey’in kadîr.
Anlamı: “Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.”

* * *

Bir işin hayırlı sonuca ulaşması için şu şekilde dua edilir:
“Allah’ım, bilerek veya bilmeyerek yaptığım günahlarımı bağışla. Allah’ım yaratılanların en hayırlısı olan ve hakkında ‘Sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım.’ buyurduğun son elçin Hz. Muhammed Mustafayı (asm) vesile yaparak, senden, işlerimde bana hayırlı başarılar ihsan etmeni istiyorum. Beni bu işimde ve daha sonraki işlerimde muvaffak eyle.”

* * *

Sınava Girerken Okunacak Dua
Sınava girerken “Besmele her yarın başıdır” sırrınca Bismillahirrahmanirrahim denilerek İsra Suresinin 80. ayeti okunabilir.

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledünke sultânen nasîrân”
Anlamı: Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. (İsra, 80)

* * *

Sınava (İmtihana) Başlamadan Önce Okunacak Dua
Sınava başlamadan önce Hz. Musa (a.s.)’ın okuduğu, Tâhâ Suresi 25-28. ayetleri arasını okumanızı özellikle tavsiye ederiz.

“Rabbişrahlî sadrî. ve yessir lî emrî. vahlül ugdeten min lisânî. yefgahû gavlî.”
Anlamı: Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. (Tâ-Hâ, 25-28)

Yine sınava başlamadan önce Rabbi Yessir (Temmim) duasını okumakta fayda vardır.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr Rabbim!
Anlamı: İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır.

* * *

Sınava başlanıldığında ise şu duayı okuyun.

“Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu”
Anlamı: Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum. (Tirmizî, Daavat, 91)

İmtihan öncesinde sınava güzel şekilde hazırlanmış olmak ve sınav çalışmak tevekkül için pek mühimdir. Sınava girerken ve sınava başlamadan önce yukarıda belirttiğimiz dualar samimiyetle okunursa, Allahü Teala’nın izniyle başarı yakalanacaktır İnşaallah…

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın