Üç Ayların Başlangıcı

 Üç Ayların Başlangıcı
Okunuyor Üç Ayların Başlangıcı

Üç Aylar; dinimizin mübarek saydığı hicri kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade için kullanılır. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)’in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, ” Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!! Bizi Ramazana ulaştır” diye dua ederdi.

Beş mübarek kandil gecesinden dördü üç aylar içerisinde yer almaktadır. Recep ayının ilk cuma gecesinde Regaib Gecesi; Recep ayının yirmi yedinci gecesinde Mirac Gecesi; Şaban ayının onbeşinci gecesinde Berat Gecesi; Ramazan ayının ise yirmiyedinci gecesinde idrak edilmektedir.

Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıflarının artmasına gayret eder. Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır. Bu nedenle özellikle, bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’ân okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.

[ads2]
Üç ayların başlangıç ayı olan Receb-i Şerif girdiği zaman Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) şu şekilde dua ederdi.

ÜÇ AYLAR DUÂSI

Allahümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân.
Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.

Ayrıca Allah dostları tarafından, Receb ayının birinden itibaren Ramazan-ı Şerif sonuna kadar her gün biner adet kelime-i tevhid okunması tavsiye edilmiştir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın