Uyanınca Okunacak Dua

 Uyanınca Okunacak Dua
Okunuyor Uyanınca Okunacak Dua

Peygamberimizin eşi Hz. Âişe (r.a.) diyor ki; Hz. Peygamber (s.a.s.) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu:

Okunuşu: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, Allâhümme ve bi-hamdike, esteğfiruke li-zenbî ve eselüke rahmeteke. Allâhümme zidnî ‘ılmen ve lâ tüziğ kalbı ba’de iz hedeytenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke ente’l- vehhâb.”
Anlamı: “Allah’ım! Seni hamdinle tenzih ederim. Senden başka ilâh yoktur. Günahım için affını dilerim ve rahmetini taleb ederim. Allah’ım! İlmimi artır; bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lütfet. Sen lütfedenlerin en cömerdisin.” (Ebû Davud, Edeb, 98; Hâkim, Dua, I, 540)

* Sahabeden Huzeyfe (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.), uykudan uyandığı zaman;

Okunuşu: Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr. ”
Anlamı: “Bizi uykumuzdan sonra uyandıran Allah’a hamdolsun. Dönüş sadece O’na mahsustur” diye dua ederdi.
(Buhârî, De’avât, 7-8, 16; Müslim, Zikr, 59; Ebû Davud, Edeb, 98)

* Sahabeden Ebû Hureyre (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Uykudan uyandığınız zaman şöyle dua edin:

Okunuşu: “Elhamdülillâhillezî âfânî fi cesedî ve radde ‘aleyye rûhî ve ezine lî bi-zikrihî.”
Anlamı: “Bedenime afiyet veren, rûhumu bana iâde eden ve bana kendisini zikretme imkânı veren Allah’a hamd olsun. ” (Tirmizî, De’avât, 20)

Peygamber Efendimizin okuduğu ve bizim de okumamızı tavsiye ettiği bu dualarda; alîm, semi’, rab, melik, ilâh, fâtır, vehhâb, hayy, kayyûm, samed ve ahad isimleri zikredilerek yüce Allah’tan, hidayet, af, mağfiret, merhamet, sıhhat, afiyet, yardım, kötülük ve azaplardan korunma; nefsin, şeytanın, büyücülerin, haset edenlerin, vesvese verenlerin, sabahın, akşamın, gecenin, insanların, cinlerin ve bütün yaratıkların şerrinden Allah’a sığınma söz konusu edilmektedir. Bu istekler, insanların dünya ve ahiret mutlulukları, güven ve huzurları için önemli isteklerdir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın