İman ve İbadette Sebat Duası

 İman ve İbadette Sebat Duası
Okunuyor İman ve İbadette Sebat Duası

Sözlükte bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, bir kimsenin söylediğini kabullenmek, demek olan “iman” dinî bir terim olarak; Resûlullah (s.a.s.)’ın Allah’tan alıp bize bildirdiği kesin olarak sabit olan şeyleri şeksiz ve şüphesiz kalp ile tasdik etmektir. İmanın yeri kalptir. Bir insanın, şartlarına uygun iman ettikten sonra, bu imanını son nefesine kadar koruması gerekir.

Yüce Allah, Kur’ân’da;
“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin / imanınızda sebat edin” (Nisa, 4/136) anlamındaki ayet ile imanımızı korumamızı;
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün” (Âl-i İmrân, 3/102) anlamındaki ayeti ile de son nefesimize kadar Müslüman olarak yaşamamızı ve imanla bu dünyadan ayrılmamızı istemektedir.

İmanımızı koruyabilmemiz için Allah’a ve peygambere itaat etmemiz ve bu konuda Allah’tan yardım istememiz gerekir. Yüce Allah, akıllı insanların;

“Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin” (Âl-i İmrân, 3/8) şeklinde dua ettiklerini bildirerek bu konuda bize yol göstermektedir.

Bu bağlamda ümmetine örnek olması için Peygamberimiz şu duayı çok yapmıştır:

“Yâ mukallibe’l-kulûbi! Sebbit kalbi alâ dînike”
(Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!) (Tirmizî, Kader, 7)

“Allâhümme’srif kulûbenâ ilâ tâ’atike”
(Allah’ım! Kalplerimizi sana itaat etmeye yönlendir!) (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 902)
[ads2]
Peygamberimizin bu duaları çok yaptığını bildiren sahâbî Enes bin Malik, Hz Peygambere; “Ey Allah’ın Resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Sen bizim (dinde sebat edemeyeceğimizden) mi korkuyorsun?” diye sormuş, bunun üzerine Peygamberimiz;
“Evet! Kalpler, Allah’ın parmaklarının arasındadır. Kalpleri istediği gibi çevirir.” (Tirmizî, Kader, 7) buyurmuştur.

Bu itibarla mümin, hem Allah ve Peygamberin emirlerine uymak; şirk, küfür, nifak ve haramlardan kaçınmak suretiyle imanını korumalı, hem de bu duayı sık sık samimiyetle okuyarak Allah’tan yardım istemelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), küfre düşmekten Allah’a sığınmıştır:

“Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri.”
“Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım.” (Neseî, es-Sünenü’l-Kübrâ, İstiâze, 28; No:7920; Ahmed b. Hanbel, V, 36)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın