Kabir Duası

 Kabir Duası
Okunuyor Kabir Duası

Kabir ziyaretinin, ölü ve ziyarette bulunan kimse için iki ayrı yönü vardır. Kabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur, hem de dünya hayatının fani oluşunu idrâk eder. Kabirde bulunan kişinin bir zamanlar kendisi gibi sağ olduğunu, hayalleri ve emelleri olduğunu, belki de bunlardan pek çoğunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan öldüğünü, aynı âkıbetin kendisini de beklediğini düşünmeye vesile olur, ahireti hatırlar. Ölüye dua ve istiğfarda bulunur. Bu da ölüye sevap kazandırır. Kabir ziyareti esnasında şu dua okunabilir:Okunuşu: “Esselâmu ‘aleyküm yâ ehle’l-kubûr. Yağfirullâhu lenâ ve leküm. Entüm selefünâ ve nahnü bi’l-eseri. Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn.
Esselâmu aleyküm dâre kavmin mü’minîn. Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn. Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Allâhümme’ğfir liehli bakî’ı’l-ğarkad.
Esselâmu ‘aleyküm ehle’d-diyâri mine’l-mü’minîneve’l-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lelâhikûn. Es’elüllâhe lenâ ve lekümu l-‘âfiyeh.”

Anlamı: “Ey kabir topluluğu! Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Allah, sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de İnşaallah size katılacağız. ” (Tirmizî, Cenaiz, 59; İbn Mâce, Cenâiz, 36)
“Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Size va’dedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir, inşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allah’ım! Burada yatanları bağışla. (Müslim, Cenaiz, 103)
“Ey müminlerin yurdu, size selâm olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizler ve sizler için afiyet dilerim. ” (Müslim, Cenaiz, 104)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın