Kurban Keserken Okunacak Dua

 Kurban Keserken Okunacak Dua
Okunuyor Kurban Keserken Okunacak Dua

Kurban, Allâhü Teâlâ’ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde, kurbana müsait olan bir hayvanı kesmektir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de, Allah’a yaklaşma, yakınlaşma, O’nun için fedakârlıkta bulunma ve O’na teslimiyetin sembolize edilişi vardır.

Kurban, birey ve toplum hayatı açısından çok çeşitli işlev ve hikmetler içeren bir ibadettir. Bu ibadet, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine, malını Allah rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığı kazandırır; onu cimrilik, bencillik, dünyanın geçici malına bağlılık gibi zaaflardan kurtarır.

Hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır, keskin bir bıçak ile kesilir. (Kıble yönünü bulmak için kıble bulma sayfasından yararlanabilirsiniz.)

Kurban Kesme Duası

Peygamberimiz (s.a.s.);

Okunuşu: “İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s- semâvâti ve’l-ardı hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn.
Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-‘âlemin. Lâ şerike lehû ve bizâlike ümirtü ve ene evvelü’l-müslimîn.
Allâhümme minke ve leke ve an Muhammedin ve ümmetihî bismillâhi vallâhü ekber”
Anlamı: “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilimi’ (En’âm, 6/79)
“Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. İçte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim:’(Enam, 6/162-163) ayetlerini okumuş, “Allah’ım,! Bu kurban senin lütfün iledir ve senin içindir. Ve Sana Muhammed ve ümmetindendir” demiştir. (Ebû Davud, Dâhâyâ, 4)

Kurban,

“Allâhü ekber, Allâhü Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd”
“Allah en büyüktür; Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Her türlü övgü Allah’a mahsustur” diyerek kesilir.

Bayram namazı hutbelerine gelince, biri Ramazan bayramında diğeri de Kurban bayramında olmak üzere yılda iki hutbe okunur. Cuma hutbelerinden farklı olarak bayram hutbeleri namazdan sonra okunur. Namazdan hemen sonra imam-hatip, cuma hutbelerinde olduğu gibi duaları okuyarak minbere çıkar ve hiç oturmaksızm hutbeye ‘Allâhü ekber, Allâhü ekber; lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’’ diyerek başlar. Cemaat de bu tekbirleri imam-hatiple birlikte söyler. Bundan sonrası Cuma hutbesi ile aynıdır.

Yapılan Yorumlar
  • Harun Turan dedi ki:

    Bu duayı en güzel şekilde bana aktardığınız ve anlamamı sağladığınız için Allah İn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun
    Allah önce din sonra sağlık sonra iş rastlığı ve huzur ihsan eylesin Amin inşallah

Bir Yorum Yapın