Yağmur Duası

 Yağmur Duası
Okunuyor Yağmur Duası

Yağmur, fıkıh dilinde istiska olarak adlandırılır. İstiska yağmur talebinde bulunma manasına gelmektedir. Yağmur, insanın ve tabiatın hayatiyeti için büyük önem taşıyan iâhî bir nimettir. Yağmur, kültürümüzde bu hayatî öneminden dolayı rahmet olarak anılagelmiştir. Onun yokluğu arzu edilmeyen bir şeydir. Müslümanlar yağmurlar kesildiği zaman yağmur duasına çıkarak, ihsan ve keremi bol olan Yüce Yaratandan yağmur niyazında bulunurlar. Bazı İslâm bilginlerine göre istiskadan maksat yalnızca bir dua ve istiğfar olup burada cemaatle namaz sünnet kılınmamıştır. İsterlerse ayrı ayrı namaz kılabilirler. Ancak toplu olarak kılarlarsa, bu da caizdir. Diğer bazı İslâm bilginlerine göre ise, Cuma namazı gibi cehren/açık olarak kıraatle iki rekât namaz kılınması menduptur. Kılınan namazdan sonra bayram namazlarında olduğu gibi hutbe irad edilir.

Bir bölgede kuraklık olması hâlinde, o bölge sakinlerinin topluca açık bir alana çıkıp tövbe-istiğfardan sonra, Allah’tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri sünnettir. Bu duaya yağmur isteme anlamına gelen “istiskâ duası” denir. Üç gün ard arda yağmur duasına çıkılması müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.) bizzat kendisi yağmur duası etmiş, ayrıca kuraklıktan sıkıntıya düşüldüğünde yağmur duasında bulunulmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, İstiskâ, 6; Müslim, İstiskâ, 8; Ebû Davud, Salât, 260)

Duaya çıkmadan önce dargınlar barıştırılır, yetimler ve yoksullar gözetilir, bolca sadaka dağıtılır. Çocuklar ve hayvanlar birlikte duaya çıkarılır. Zayıflara, çocuklara, ihtiyarlara dua ettirilir. Böylece Allah’ın rahmetinin tecelli etmesi arzulanır. Önce tövbe istiğfarda bulunulur, haksız yere alınmış şeyler varsa sahiplerine iade edilir, Müslümanlar için mağfiret dilenir. Hüzünlü, tevazulu, huşûlu bir şekilde Yüce Allah’ın rahmet ve yardımı niyaz edilir.

Yağmur duasının ard arda 3 gün ve yerleşim bölgesi dışında olması müstehaptır. Yağmur duasında namaz kılınmış ve hutbe okunmuşsa, hutbeden sonra; bunlar olmamışsa, doğrudan imam ayağa kalkar ve yönünü kıbleye çevirir. Cemaat onun arkasında kıbleye karşı ve oturarak dururlar. İmam, Allah’a dua eder, cemaat de “amin” der. Hz. Peygamberden nakledilen, yağmur duası için özel dualar vardır. Dua ederken bunların okunması daha uygundur. Dua ayakta yapılır. Dua edilirken kıbleye dönülür.

Peygamber Efendimizden nakledilen yağmur duası şöyledir.


Okunuşu: “Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd.
Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.
Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘acilen ğayra râisin nâfı’an ğayre dârrin.
Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin.
Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin.
Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.
Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.
Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri.
Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

Anlamı: “Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar.
Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsir, Sûre, 2,15)

“Allah’ım! Bize yardım, eden, içimize sinen, bol, faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan buyur. ” (İbn Mace, İkamet, 154)
“Allah’ım! Bize bol, faydalı, her yeri kaplayan, uygun zamanlı yağmur ver!” (İbn Mace, İkame, 154)
“Allah’ım! Bize imdadımıza koşan, afiyet veren, hızlı, zararlı olmayan, yararlı, gecikmeyen acil yağmur gönder!” (Ebû
Davud, Salât, 260)
“Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım bize yağmur ver, Allah’ım bize yağmur ver. ” (Buhârî, istiska, 7; Cuma, 6)
“Allah’ım bize yağmur ihsan et, Allah’ım bize yağmur ver, Allah’ım bize yağmur ver. Allah’ım yüksek tepelere, küçük tepelere, vadilere, ağaçlık tepelere yağdır. ” (Buhârî, İstiska, 6, 7, 9, 10).
“Allah’ım! Kullarını, hayvanlarını yağmur suyuyla sula, rahmetini saç ve dağıt, ölmüş olan topraklarımıza hayat ver. ”
(Ebû Davud, Salat, 260)
Bu duanın ardından Türkçe olarak şöyle Yağmur duası edilebilir:
“Ya Rab! Bize yardım eden, içimize sinen, bol faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan buyur. Ey Yüce Rabbimiz! Bizleri yağmurla nimetlendir. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme.
Ya Rab! Bizim için ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizleri sevindir, nimetlendir.
Ey yüce Rabbimiz! Biz senden mağfiret, bağışlanma dileriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır. ”

Yapılan Yorumlar
  • Ayse dedi ki:

    Rahmet diliyoruz isttiyoruzda biz rabbimin istediklerini hakkıyla yapiyormuyuz. Rabbim çok sabırlı ve affetmeye her an hazır yeterli eski hatana günahına dönme diyor lütfen her kez kendini gözden gecirsin rabbim hala bize dünya nimetlerini veriyorsa bu onun sanindandir .

Bir Yorum Yapın