Veccehtü Duası

 Veccehtü Duası
Okunuyor Veccehtü Duası

Veccehtü Duası, Şafii mezhebinde namazlarda iftitah tekbirinden sonra okunduğu için İftitah Duası veya Teveccüh Duası olarak bilinir.
Teveccüh duasını, farz ve nafile namazların başında, ister tek başına isterse cemaatle kılsın Fatiha’dan önce okumak müstehaptır. Bu dua Hanefi’lerdeki Sübhâneke’nin yerine okunur.
İlk tekbirden sonra “Veccehtü” duası okumadan Euzubillahi mineşşeytanirracim veya Fatiha suresine başlanmışsa artık başa dönüp “Veccehtu” duasını okumak uygun değildir. Bu duayı bilmeyen öğreninceye kadar Sübhâneke duasını okuyabilir. Veccehtü duasını okumak müstehab olduğundan terkine bir şey gerekmez. Okunmadan namaz kılınabilir, sehiv secdesi gerekmez.

VECCEHTÜ (TEVECCÜH) DUASI

OKUNUŞU

Veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l erda hanifen müslimen vemâ ene minel müşrikîn. İnne salâtî ve nüsükî ve mehyâye ve memâtî lillâhi rabbi’l alemîn. Lâ şerîke leh ve bizâlike ümirtü ve ene minel müslimîn.

ANLAMI

Ben hanîf ve müslüman olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım.

VECCEHTÜ (TEVECÜH) DUASI DİNLE

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın