Arefe Duası

 Arefe Duası
Okunuyor Arefe Duası

Yüce Allah’ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, İlâhî lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir. İşte mübarek gün ve geceler, bu gayeye erişme imkânı veren müstesna zaman dilimleridir. Bu tür gün ve geceler, bireysel ve toplumsal hayatımızı olumlu yönde etkileyen, rahmet ve duygu yüklü anlar oluşuyla da büyük bir önem arz etmektedirler. Bu kutlu anlarda, dinî ve sosyal hayatımıza farklı bir perspektiften bakarak olumlu ve olumsuz yönlerimizi yeniden gözden geçirme imkânını elde ederiz.

Bu kutla anlardan birisi de arefe’dir. Arefe, Kurban Bayramından bir önceki gün manasına gelmektedir. Bu günde hacılar Arafat Dağı’na çıkarlar ve vakfede dururlar. Resulullah (s.a.v.) Arefe günü ile ilgili olarak şöyle demiştir: “Arefe günü vakfe sırasında Cenâb-ı Hakk’ın Cehennem’den azat ettiği kulların sayısı diğer günlerde azat edilenlerle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Allah, Arefe günü vakfe yapanlara yaklaşır. Sonra onlarla meleklere karşı iftihar ederek ‘bunlar ne istiyorlar ki bütün işlerini bırakıp burada toplandılar’ der.” (Müslim, Hacc, 1348). Ayrıca şu hadis de o gün yapılacak amelin kazandıracağı sevabı bildirir: “Cenâbı Allah’ın Arefe günü oruç tutanların ikinci ve daha sonraki yıllarının günahlarını örteceğini ümid ederim.” (Müslim, Sıyâm, 1162)

Arefe günü veya gecesi hangi dua okunmalıdır?

Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz,

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve ‘âlâ külli şey’in kadîr. (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, herşeye kâdirdir) sözüdür.” buyurmuştur (Muvatta, Kur’ân 32; Tirmizî, Da’avât 133)
[ads2]
Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Resûlullah (a.s.m.) buyurdular ki: “Kim, “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.” (Buhârî, Daavât 54, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Zikr 28; Tirmizî, Daavât 61)

Arefe gecesi şu duayı okumakta fayda vardır:
“Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

Arefe günü şu dua ve zikirleri çokça okumalıyız. Onlar;

* Yukarıdaki hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere 100 kez “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” denilmelidir.

* 100 kez İhlas Suresi

* 100 kez salavat-ı şerife okunması bu kutlu günün güzel şekilde geçirilmesine vesile olacaktır İnşaallah…

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın