Dua Ayetleri

Kur'an-ı Kerimde geçen dua ayetlerinin mealleri.. Kuran'da geçen dualar.. Kur'an bize dua öğretiyor.
 Dua Ayetleri
Okunuyor Dua Ayetleri

Kur’an-ı Kerim Bize Dua Öğretiyor

1. Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. (Bakara, 128)

2. Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru! (Bakara, 201)

3. Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et! (Bakara, 250)

4. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et! (Bakara, 286)

5. Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. (Al-İ İmran, 8)

6. Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et! (Al-İ İmran, 147)

7. Rabbimiz! Doğrusu biz ‘Rabbinize inanın!’ diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. (Al-İ İmran, 193)

8. Ey rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz! (A’raf, 23) “Âdem (a.s.) ve Eşi Havva’nın Duası

9. Ey rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (A’raf, 47)

10. Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al! (A’raf, 126)

11. Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum! (Hud, 47) “Nuh (a.s.)’ın Duası

12. Başarmam Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum. (Hud, 88) “Hz. Şuayb (a.s.)’in Duası

13. Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et. (İbrahim, 40) “Hz İbrahim (a.s.) Duası

14. Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. (İbrahim, 41) “Hz İbrahim (a.s.) Duası

15. Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver! (İsra, 80) “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Duası

16. Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster! (Kehf, 10)

17. Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, Ki sözümü iyi anlasınlar. (Taha, 25-26) “Hz. Musa (a.s.) Duası

18. Rabbim! Şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim! (Mü’minûn, 97-98) “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Duası

19. Bağışla ve acı Rabbim! Sen merhametlilerin üstünüsün. (Mü’minûn, 118) “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Duası

20. Ey Rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap! (Furkan, 74)

21. Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat! (Neml, 19) “Hz. Süleyman (a.s.)’ın Duası

22. Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim; beni bağışla! (Kasas, 16) “Hz. Musa (a.s.)’ın Duası

23. Rabbim! Bana ve anne babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim! (Ahkaf, 15)

24. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. (Haşr, 10)

25. Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. (Tahrim, 8)

26. Rabbim! Beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise daima helâk et. (Nuh, 28) “Hz. Nuh (a.s.) Duası

27. Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir. (Tevbe, 129) “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in Duası”

28. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet; Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, dalâlete sapmışların yoluna da değil! Âmin! (Fatiha, 5-7)

29. Ey rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. (Al-İ İmran, 16)

30. Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. (Al-İ İmran, 38) “Hz. Zekeriyyâ (a.s.) Duası

31. Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve peygambere tâbi olduk; artık bizi şahitlerle beraber yaz. (Al-İ İmran, 53)

32. Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru! Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz! Doğrusu biz ‘Rabbinize inanın!’ diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığıyla bize vaad ettiklerini ver bize; kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. (Al-İ İmran, 191-194)

33. Ey rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velîmizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da âhirette de iyilik yaz! Şüphesiz biz sana yöneldik. (A’raf, 155-156)

34. Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir. (En’am, 162)

35. Yalnız Allah’a dayanıp güvendik. Rabbimiz! Bizi o zalimler için imtihan aracı kılma! Merhametinle bizi o inkârcılar güruhundan kurtar. (Yunus, 85-86)

36. Rabbim! Zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, korkarım ki, onlara meyleder ve cahillerden olurum! (Yusuf, 33) “Hz. Yusuf (a.s.) Duası

37. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat! (Yusuf, 101) “Hz. Yusuf (a.s.) Duası

38. Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster. (İsra, 24)

39. Rabbim! İlmimi arttır. (Taha, 114)

40. Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma! (Enbiya, 89) “Hz. Zekeriyyâ (a.s.) Duası

41. Ey rabbimiz, bizi cehennem azabından uzak tut; çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. (Furkan, 65)

42. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle! Beni, naîm cennetine girenlerden eyle! (Şuara, 83-85)

43. İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme! (Şuara, 87-89)

44. Şu ahlâkı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim! (Ankebut, 30) “Hz. Lut (a.s.) Duası

45. Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar. (Şuara, 169) “Hz. Lut (a.s.) Duası

46. Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. (Fatır, 34)

47. Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver! (Saffat, 100) “Hz. İbrahim (a.s.) Duası

48. Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah’a hamdolsun! (Zümer, 74)

49. Ey rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaad ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. (Mü’min, 7-9)

50. Rabbimiz! Sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik; dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey rabbimiz! Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. (Mümtehine, 4-5)

51. Bunun üzerine Nûh, “Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!” diye rabbine yalvardı. (Kamer, 10) “Hz. Nuh (a.s.) Duası

52. Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün. (Enbiya, 83) “Hz. Eyyûb (a.s.) Duası

53. Ben acımı ve kederimi ancak Allah’a arz ediyorum. (Yusuf, 86) “Hz. Yakub (a.s.) Duası

54. Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kurtar. (Kasas, 21) “Hz. Musa (a.s.) Duası

55. Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine garkeyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin. (A’raf, 151) “Hz. Musa (a.s.) Duası

56. Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım! (Bakara, 67) “Hz. Musa (a.s.) Duası

Yukarıdaki ayetlerin mealleri Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Yolu Tefsiri eserinden alıntılanmıştır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın