Kuran’a Başlama Duası

Kuran okumaya başlama duası olarak da bilinen Kurana başlama duasını buradan anlamıyla birlikte öğrenebilirsiniz. Kur'an okumaya başlamadan önce okunan bu duayı buradan kolayca öğrenebilirsiniz.
 Kuran’a Başlama Duası
Okunuyor Kuran’a Başlama Duası

Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlarken dua etmek güzeldir ve okunabilir. Kur’an okumadan önce Eûzü-Besmele çekmek müstehaptır. Ahmed Ziyaüddîn Gümüşhanevi Hazretlerinin Memûatu’l-Ahzab isimli kitabında geçen “Kuran Okumaya Başlarken Okunacak Dua” ve anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

“Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim rağbetî fîhi vec’alhü nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehû âlâ tâatike ânâel leyli ve etrâfen nehâri vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallâhu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr.”

Anlamı: Allah’ım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım! Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an’ı ışık yap, göğsüme Kur’an’ı şifa yap. Allah’ım, Kur’an’la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O’nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir.

Kur’an okuması bitince “Sadakallahul azim” denir. Bunun anlamı “en doğrusunu Allah bilir” demektir.

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın