Fırtınada Okunacak Dua

Fırtına estiğinde okunan dua.. Şiddetli rüzgar estiğinde veya fırtına estiği vakit Peygamber Efendimiz (sav) tarafından okunan duayı burada bulacaksınız.
 Fırtınada Okunacak Dua
Okunuyor Fırtınada Okunacak Dua

Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor: “Şiddetli rüzgâr estiği vakit Resûlullah (s.a.v) şu duayı okurdu:

‘Allahümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ fihâ ve hayra mâ ürsilet bihî ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fihâ ve şerri mâ ürsilet bihî.’
Manası: ‘Allahım! Senden bunun hayrını ve ondan doğacak hayırları ve özellikle gönderildiği şeyin hayrını istiyorum. Bunun şerri ile ondan doğacak şerlerden ve gönderildiği şeyin şerrinden de sana sığınırım.” (Müslim, İstiskâ, 4.)

Seleme b. Ekva‘ (r.a.) anlatıyor: “Resûl-i Ekrem (s.a.v) şiddetli rüzgâr ve fırtına çıktığında,
Allahümme lakhan lâ akîmen’ (Allahım! Yağmurlu [rüzgâr] olsun, kupkuru bir fırtına olmasın!) diye dua ederdi.” (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 299.)

Enes b. Mâlik ile Câbir b. Abdullah’ın (r.a.) bildirdiklerine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Büyük bir felaket veya büyük bir fırtına ile karşılaştığınız zaman tekbir getiriniz. Çünkü tekbir, kapkara toz bulutlarını açar.” (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 285)

İmam Şâfiî’nin (r.a.), el-Üm adlı eserinde rivayet ettiğine göre İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatmıştır: “Resûlullah (s.a.v) ne zaman bir fırtınanın çıktığını görse dizlerinin üzerine çöker ve şöyle dua ederdi:

Allahümmec‘alhâ rahmeten ve lâ tec‘alhâ azâben. Allahümme’c‘alhâ riyâhan ve lâ tec‘alhâ rîhan.’
Manası: Allahım! Bu rüzgârı bizim için bir rahmet kıl. Onu bizim için azap sebebi kılma. Allahım bu rüzgârı bizim için yağmurlu bir rüzgâr kıl; kupkuru bir rüzgâr kılma.’(Şâfiî, el-Üm, 1/253)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın