Hidayet Duası

Hidayete ermek için dua talep edenler için "hidayet duası" ve evlatlarımıza Allah hidayet vermesi için dua noktasında okunması tavsiye edilen ayet-i kerimeleri buradan öğrenebilirsiniz.
 Hidayet Duası
Okunuyor Hidayet Duası

Hidayet kelime anlamı olarak; irşat etmek, doğru yolu göstermek, rehberlik yapmak anlamlarına gelir. Terim olarak ise; küfür, şirk ve sapıklıklardan kurtularak, İslâm’ın aydınlık yoluna girmektir.

İbn Mesud’un (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v) zaman zaman şöyle dua etmiştir:

“Allahümme innî es’elüke’l-hüdâ ve’t-tukâ ve’l-afâfe ve’l-gınâ.”
Manası: “Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterlilik vermeni niyaz ediyorum.”(Müslim, Zikir, 18.)

Abdullah b. Amr b. Âs’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle dua edermiş:

“Allahümme yâ musarrife’l-kulûb, sarrif kulûbenâ alâ tâatike.”
Manası: “Ey kalpleri çevirip idare eden Allahım! Kalplerimizi senin itaatine çevir.” (Müslim, Kader, 3.) (Hüseyin OKUR, Dualar, Semerkand)

Bir başka Hadis-i Şerif şu şekildedir:

“Allahümmağfirlî ve’rhamnî ve’hdinî ve ‘âfinî ve’r-zuknî”
Anlamı: Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver. (Müslim, Zikir 35)

* * *

Ayrıca aşağıdaki ayet-i kerimelerde geçen duaları, eş ve çocuklarımızın hayırlı/salih bir birey olması için okuyabilir veya onlara okutturabilirsiniz.

“…Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.”
Anlamı: “…Ey rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!” (Furkan Suresi, 74)

“…Kâle rabbi evzi’nî en eşkura ni’meteke-lletî en’amte ‘aleyye ve ’alâ vâlideyye ve-en a’mele sâlihan terdâhu ve aslih lî fîżurriyyetî(s) innî tubtu ileyke ve-innî mine-l muslimîn”
Anlamı: “…Rabbim! Bana ve anne babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!” (Ahkaf Suresi, 15)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın