Tevekkül Duası

Allah'a tevekkül duası.. Tevekkül etmek için yapılan dua ve tevekkül duası faziletini Peygamber Efendimizin (sav) Hadis-i Şerifinden öğreniyoruz.
 Tevekkül Duası
Okunuyor Tevekkül Duası

Tevekkül; müslümanın, yapacağı işlerde tüm zahiri sebeplere sarılması, alınması gereken tedbirleri alması, çalışıp çabalaması, ama gönlünü bunlara bağlamayıp sadece Allah’a dayanmasıdır.

İbn Abbas’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle de dua etmiştir:

“Allahümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü. Allahümme innî eûzü bi-izzetike lâ ilahe illâ ente en tudillenî. Ente’l-hayyüllezî lâ yemûtü ve’l-cinnü ve’l-insü yemûtûne.”

Manası: “Allahım! Ancak sana teslim oldum; sana iman ettim; sana tevekkül eyledim; sana yöneldim ve ancak seninle düşmana karşı mücadele ettim. Allahım! Beni dalâlete düşürmenden senin izzetine sığınırım. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ölmeyen diri (Hay) ancak sensin. Cinlerle insanlar (bütün canlılar) ise ölürler.” (Müslim, Zikir, 18.) (Hüseyin OKUR, Dualar, Semerkand)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın