Sinirlenince Okunacak Dua

 Sinirlenince Okunacak Dua
Okunuyor Sinirlenince Okunacak Dua

Öfkeye sahip çıkmak önemli bir erdemdir ve kolay bir davranış değildir. Öfkesine hâkim olabilenleri Peygamberimiz (s.a.s.); “Pehlivan, insanları yere çalan değildir; asıl pehlivan öfke anında kendine hâkim olandır” (Buhârî, Edeb, 76) diyerek övmüştür.

* Sahabeden Süleyman b. Surad (r.a) anlatıyor: Ben Peygamberimiz (s.a.s)’in yanında oturuyordum. İki adam birbirlerine sövüyorlardı. Birinin gözü kızardı, şah damarı şişti. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: “Ben öyle bir söz biliyorum ki, sinirlenen şu kişi onu söylese, öfkesi yatışır:

“E’üzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm” “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. ” (Buhârî, De’avât, 53)

Hz. Aişe (r.a.), diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) yanıma geldi, ben öfkeli idim, bana; “Ey Ayşecik!

Okunuşu: “Allâhümme’ğfirlî zenbî ve ezhib ğayza kalbi ve ecirnî min mudıllâti’l-fiten.
Anlamı: “Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru, diye dua et”
buyurdu. (Taberânî, el-Mucemü’l-Kebir, XXIII, 338, No: 785)

Peygamberimiz (s.a.s.), öfkelenen kimsenin abdest almasını tavsiye etmiştir:
“Şüphesiz öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak su ile söndürülür. Binaenaleyh biriniz kızdığı zaman abdest alsın. ” (Ebû Davud, Edeb, 4; Ahmed, 4/226)

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de öfkesini yenenleri övmüş ve cennetin kendileri için yaratıldığı muttakilerin özellikleri arasında zikretmiştir. (bk.Âl-i İmrân,3/134; Fussilet, 41/36)

Yapılan Yorumlar
  • Emine dedi ki:

    Ben çok sinirli bir insanım bazen çok kötü oluyorum öfkemi kontrol edemiyorum 3 tane çocuğum var bazen sirlendigimde onları boğasim var sinirim gectiginde kendimden nefret ediyorum ve pişman oluyorum inşallah bu yazdığınız dualarla sinirli halim buhar olup uçar

    • Besbes dedi ki:

      Bende bu yorumu okuyunca seni bogasim geldi Allah sizin gibilere çocuk sahibi yapınca sonuç böyle oluyor Allah sonumuzu hayır eylesin

Bir Yorum Yapın