Zorluklara Karşı Dua

 Zorluklara Karşı Dua
Okunuyor Zorluklara Karşı Dua

Müslüman, zorluklar karşısında her türlü maddî çarelere başvurmalı, tahammül ve sabır göstermeli, gerektiğinde dostlarından yardım istemeli, zorlukların üstesinden gelmesi için de Allah’a dua etmelidir.

Sahabeden Enes (r.a.)’in rivayetine göre Peygamberimiz zorluklar karşısında şöyle dua ederdi:

Okunuşu: “Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehû sehlen. Ve ente tec’alü’l-hüzne sehlen izâ şi’te.
Anlamı: “Allah ’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. ” (İbn Hibbân, Ed’iye, No: 974)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın