Yeni eklenenler
 • Hz Eyüp Duası

  Sabır kahramanı ünvanı ile anılan Hz. Eyüp (a.s.) çok...
 • Allahın 99 İsmi

  Ebû Hüreyre(r.a.) rivayet etmiştir: “Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir...
 • İstiğfar Duası

  İstiğfar ile kul Allah hakkıyla ilgili günahlarından kurtulur. Peygamberimizden...
 • Elemneşrahleke

  İnşirah, ferahlamak, mesrur olmak, genişlemek gönül açılması anlamında kullanılmaktadır. İnşirah...
 • İnşirah Suresi Dinle

  Açılmak, genişlemek manasına gelen İnşirah, Resulullah (s.a.v.)’in göğsünün huzura...
 • İnşirah Suresi Tefsiri

  İnşirah Suresi’nin tefsirini, Kur’an Yolu ile Safvetü’t-Tefasir Tefsirleri ile açıklamaya...